Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 04.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "Departementet har avslått Bergen kommunes søknad om fortsatt melde- plikt for leieforhøyelse i utleieboliger.

Hva er årsaken til at departementet nå vil frata kommunen mulighet til å hindre ukontrollerte husleieøkninger?"


Les hele debatten