Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til statsministeren

Datert: 11.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av statsminister Jan P. Syse

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Arbeidsløsheten er nå skremmende høy. Både LO, AF og YS har bedt om tiltak mot den økende ledigheten før lønnsoppgjøret kommer i gang. Et initiativ fra Regjeringen kan bli avgjørende for oppgjøret. Representanter for noen av regjeringspartiene har også etterlyst mer aktivitet fra Regjer- ingen i kampen mot ledigheten.

Vil Regjeringen legge fram en handlingsplan mot arbeidsløsheten før lønnsoppgjøret starter?"


Les hele debatten