Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 28.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Stadig færre voldtektsanmeldelser resulterer i tiltale og dom. Det er en markant økning i antall anmeldelser og en markert nedgang i antall dommer.

Hva vil justisministeren gjøre for å gi voldtatte kvinner den rettsikkerhet de skal ha?


Les hele debatten