Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kommunalministeren

Datert: 09.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Minstepensjonister i Molde, som bor i trygdeboliger, har fra års- skiftet fått øket sin husleie med 25%, en husleieøkning som vil gjøre de fleste av dem til sosialklienter.

Med henvisning til Regjeringens oppfordring til kommunene om å ikke øke de kommunale avgifter ut over forventet prisstigning, tør jeg spørre kom- munalministeren hva han kan gjøre med denne saken?"


Les hele debatten