Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til sosialministeren

Datert: 05.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Telemark fylkeskommune har teke initiativ til, og sendt planane for, eit bu- og arbeidskollektiv for unge stoffmisbrukarar under 18 år til god- kjenning i Sosialdepartementet. Bu- og arbeidskollektivet i Kragerø er utarbeida i samsvar med departementets retningsliner.

Med dei problem me i dag har med å skaffe slike plassar, kva vil sosialministeren gjere for å få fortgang i denne saka?"


Les hele debatten