Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til finansministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av finansminister Arne Skauge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Stadig fleire meiner at skattereglane for kommandittselskap må endrast. NHO har reist krav om det, og no går Noregs Bank inn for at ein endrar denne ordninga før den samla handsaminga av Aarbakke-utvalet si innstilling.

Vil finansministeren fylgje opp oppmodinga frå Noregs Bank?"


Les hele debatten