Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 03.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): For to år siden vedtok Stortinget at Regjeringen skulle utrede og endre retningslinjene for refusjon av kostnadene ved utskifting av tannfyllinger, slik at pasienter med allergi også utenfor munnhulen skulle få refusjon for tannbehandling.

Er utredningen foretatt, og når vil statsråden fremme et eventuelt lovendringsforslag med rett til refusjon for slik kostnad?


Les hele debatten