Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): "Det er ei tverrpolitisk målsetting at ein ønskjer spredt busetnad i Noreg. Nordøyane i Møre og Romsdal er utpeika gjennom Distriktenes Utbyg- gingsfond som eit særskilt område der ein ønskjer busetnad på eit spredt grunnlag. Eg viser til sak i Haram kommune, gnr. 20, bnr. 2.

Meiner statsråden at desse politiske målsettingane blir fulgt opp på den måten departementet har handsama denne søknaden?"


Les hele debatten