Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "En undersøkelse gjort av studenter ved Nord-Trøndelag Distriktshøg- skole viser at odelsretten blir lite brukt av jenter, spesielt på bruk med intensiv produksjon.

Vil landbruksministeren ta initiativ til at jentene i større grad bruker odelsretten sin?"


Les hele debatten