Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "I et NTB-intervju gjengitt i Adresseavisen har en høy tjenestemann i Luftfartsverket understreket at bruk og anskaffelse av radar i lufttrafikk- tjenesten (flygekontroll) ikke skjer av sikkerhetsgrunner, men for å øke kapasiteten.

Er samferdselsministeren enig i dette, eller vil radar i fremtiden anskaffes og tas i bruk for å øke sikkerheten innen luftfart?"


Les hele debatten