Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Statusrapporten fra regjeringsutvalget for EF-saker, lagt fram i okto- ber 1989, viser blant annet at forbrukersiden i liten grad er representert i de internasjonale standardiseringskomiteer, mens næringslivets interesser har en overvekt. Etter arbeidsgruppens oppfatning bør norsk representasjon brukes bevisst for å bedre balansen i dette forholdet.

Vil statsråden ta initiativ for å bedre forbrukerrepresentasjonen?"


Les hele debatten