Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Det forskningsfartøyet som Fiskerihøgskolen, Universitetet i Tromsø eier, er lite hensiktsmessig til sitt formål. Derfor må nåværende fartøy "Johan Ruud" enten forlenges og isforsterkes, eller det må skaffes ny båt.

Når vil dette spørsmålet om forlengelse eller ny båt bli avklart, og når vil det forlengede fartøy med ishud, alternativt den nye båten, være i drift?"


Les hele debatten