Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til justisministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): ""Therese-saken" fra Sunnmøre reiser spørsmål om dagens regler og praksis er for strenge i forhold til å få tatt straffesaker opp til ny behandling.

Hva vil justisministeren gjøre for å sikre rettssikkerhet og tillit til rettsvesenet på dette punkt?"


Les hele debatten