Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til justisministeren

Datert: 11.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Fra fiskerinæringen har det lenge vært krevet en bedre sikkerhets- tjeneste i havområdene i nord. I dagbladet "Tromsø" 8. januar 1990 blir det kjent at Helikopterservice A/S/Lufttransport A/S nå har materiell og kan tilby et bedre helikoptertilbud.

Vil statsråden på denne bakgrunn ta initiativ til å få vurdert om redningstjenesten kan forbedres i Barentshavet og Svalbard-sonen?"


Les hele debatten