Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 11.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Ved kongelig resolusjon av 28. juni 1985 vart Herdla naturreservat med tilliggjande fuglelivsfreding oppretta. Naturreservatet har ei rad verne- reglar. Mellom anna er det forbod mot motorisert ferdsel til lands, eller endring av dei naturgitte forholda. Likevel føregår det stort uttak av sand innan området. Det er på det reine at dette er i strid med føresetnaden for vern.

Vil miljøvernministeren bidra til at sanduttaket snarast vert avvikla?"


Les hele debatten