Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til miljøvernministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Det trengs ca. 100 mill. kroner årlig over en 10-års periode for å få Mjøsa i økologisk balanse. Kommunene, landbruket, industrien og hushold- ningene må ta sin del av dette, men staten må inn med et betydelig bidrag hvis dette skal gjennomføres. Dette må komme i gang så raskt som mulig, og dette vil skape sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at dette arbeidet kan starte opp allerede i år?"


Les hele debatten