Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 17.01.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Konsekvensane av reguleringsreglane for torskefiskeria gjer at store delar av kystflåten vert utestengde frå fisket. I einskilde kommunar har berre 10-12% av heilårsdrevne båtar fått kvote. Avgrensingane rammar svært tilfeldig og urettferdig.

Vil fiskeriministeren revurdere kriteria for å få ei betre fordeling og rettvis handsaming av kystfiskarane?"


Les hele debatten