Spørretimespørsmål fra Kirsti Kolle Grøndahl (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 09.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kirsti Kolle Grøndahl (A)

Spørsmål

Kirsti Kolle Grøndahl (A): "Fylkesarbeidskontoret i Buskerud vil returnere til Staten 5-7 millioner kroner av den tildelte rammen til ledighetsdempende tiltak for første halvår 1990. Pengene ville kunne gitt 170 arbeidsledige et tilbud om arbeid eller utdanning. Bakgrunnen er at Staten har inndratt 13 stillinger ved fylkets arbeidskontor, hvilket medfører at arbeidskontoret ikke har kapasitet til å utarbeide/planlegge gode nok tiltak for disse midlene.

Hva vil statsråden gjøre med denne situasjonen?"


Les hele debatten