Spørretimespørsmål fra Rikard Olsvik (A) til utenriksministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Rikard Olsvik (A)

Spørsmål

Rikard Olsvik (A): "Er utenriksministeren enig med Regjeringens Libanon-utvalg og med statssekretær Knut Vollebæks ønske om at Norge nå skal trappe ned FN-engasjementet i Sør-Libanon, "ut fra økonomiske hensyn", og er det riktig at FN ikke har vært forhåndsorientert om dette?"


Les hele debatten