Spørretimespørsmål fra Asbjørn Bjørnset (SV) til sosialministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Asbjørn Bjørnset (SV)

Spørsmål

Asbjørn Bjørnset (SV): "Metningsdykkarar blir tvinga til å forlate yrket etter 8-14 år fordi metningsdykking er ein så stor belastning på helsa at dei misser dykkar- sertifikatet sitt. Dykkarane sin organisasjon har søkt Sosialdepartementet om midlar til å utgreie situasjonen for yrkesdykkarane fordi lov om yrkes- skadeforsikring og lov om folketrygd ikkje fangar opp desse problema.

Vil sosialministeren medverke til at ei slik undersøking blir gjennom- ført?"


Les hele debatten