Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 04.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Postverket forhandlar i desse dagar fram avtalar om postfilialar.

Meiner statsråden det er rett at betalinga for posttenester vert den same til utkantforretningane som til kjedebutikkar i sentrale strok?


Les hele debatten