Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "I pressen oppgis tall fra Ullevål sykehus som viser at antall pasient- utskrivninger var 4 000 lavere enn for 19 år siden, antall ansatte var 1 000 flere og lønningene øket langt utover hva konsumprisindeksen skulle tilsi. Vi vet samtidig at behandlingstiden går ned ved sykehusene.

Hvordan vurderer sosialministeren effektivitetsutviklingen ved syke- husene, og hvilke tiltaksplaner har eventuelt statsråden for å bedre denne?"


Les hele debatten