Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 18.01.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Jeg har med stor skuffelse registrert at forslagene om maksimal vente- tid for operasjoner og statlig styring av sykehus er trukket tilbake.

Kan sosialministeren bekrefte eller avkrefte at tilbaketrekningen skjedde etter forlangende fra Kommunenes Sentralforbunds politiske ledelse ved herr Jacob Eng?" (Trukket)


Les hele debatten