Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til sosialministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Ventetid i Arbeidsformidlingen og regler for arbeidsledighetstrygd, gjør at nye arbeidsledige må henvende seg til sosialkontorene for å få stønad til livets opphold.

Vil statsråden sørge for at arbeidsledige i Oslo og Akershus får service ved sosialkontorene uten å måtte vente inntil 5 uker på første avtale?"


Les hele debatten