Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til næringsministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Stortinget har i samband med handsaming av St.meld. nr. 28 for 1988-89 slutta seg til at miljøteknologi skal integrerast i dei næringsretta innsatsområda i forskninga.

Kan statsråden stadfesta at Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk- ningsråd har føreteke denne integreringa i si planlegging og eventuelt kva inneber denne omlegginga?"


Les hele debatten