Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til næringsministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Hvordan vil Regjeringen sikre at Norsk Jern Holding ivaretar og driver videre det omstillingsarbeidet som Stortinget har sluttet seg til, når Regjeringen ifølge presseoppslag nå åpner for at private kan overta aksje- majoriteten i selskapet?"


Les hele debatten