Spørretimespørsmål fra Inger Lise Gjørv (A) til olje- og energiministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Inger Lise Gjørv (A)

Spørsmål

Inger Lise Gjørv (A): "Beslutning om lokalisering av ilandføring fra Haltenbanken kan (og bør) ta tid. Beslutning om utbygging av Heidrun og bygging av et metanolanlegg haster imidlertid, ifølge operatørene.

Vil statsråden sørge for å legge denne saken fram for Stortinget i tide, slik at ferdigbehandling kan skje i vår?"


Les hele debatten