Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Det er mogleg å skape nye arbeidsplassar i samband med utbetring av kraftverk og kraftlinjer.

Kor mange arbeidsplassar reknar statsråden med at det kan liggje i desse oppgåvene, og kor store løyvingar trengst det for å auke sysselset- tinga gjennom slike tiltak?"


Les hele debatten