Spørretimespørsmål fra Ulf Thomassen (FFF) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Ulf Thomassen (FFF)

Spørsmål

Ulf Thomassen (FFF): "Situasjonen ved det samiske teatret, Beaivvas, er svært vanskelig. Ved budsjettbehandlingen ba regjeringspartienes medlemmer i kirke- og under- visningskomiteen departementet om å vurdere en opptrappingsplan, slik at Samisk Teater kan få tilskudd på linje med regionteatrene.

Vil statsråden raskt ta et initiativ slik at det økonomiske grunnlaget for teatret sikres, blant annet gjennom en slik opptrappingsplan?"


Les hele debatten