Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 18.01.1990
Fremsatt av: Wenche Lyngholm (SV)
Besvart: 24.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Hvilke tiltak innenfor kultursektoren kan igangsettes for å løse viktige oppgaver og skape arbeidsplasser, og hvor store bevilgninger må til for å iverksette slike tiltak?" Tatt opp av Wenche Lyngholm


Les hele debatten