Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til justisministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Hverdagsvolden i samfunnet øker. IOGT har tatt tatt initiativ til kampanjen "Vis styrke uten vold". Kampanjen er støttet av Norges Idrettsfor- bund og Norsk Pensjonistforbund, samt en rekke personer fra fagmiljø og politisk miljø. Kulturdepartementet, Sosialdepartementet, Kirke- og under- visningsdepartementet og Justisdepartementet gav sommeren 1989 prosjektet verbal støtte, men avslo å bevilge midler.

Vil den nye Regjeringen endre dette og gi prosjektet støtte?"


Les hele debatten