Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.03.1997
Fremsatt av: Marit Tingelstad (Sp)
Besvart: 12.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): Den nye læreplanen for grunnskolen vil øke behovet for lærere med kompetanse i engelsk, men også i andre fremmedspråk vil behovet for kompetanse øke.

Vil statsråden prioritere opp områder som engelsk og andre fremmedspråk med hensyn til etter- og videreutdanning?


Les hele debatten