Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ifylgje avisa Hadeland av 15. januar 1990 vurderer eit selskap no å flytta all transport av celluloseflis frå sagbruk på Hadeland over frå bane til veg. Frå tre sagbruk vert det tale om meir enn 1 200 trailarar i året, 5 trailarar kvar arbeidsdag.

Korleis ser samferdselsministeren på dette ut frå omsynet til miljøet og trafikktryggleiken?"


Les hele debatten