Spørretimespørsmål fra Ulf Thomassen (FFF) til samferdselsministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Ulf Thomassen (FFF)

Spørsmål

Ulf Thomassen (FFF): "I Namsos har en vesentlig reduksjon av kollektivtakstene resultert i sterk økning i belegget på bybussen. Av hensyn til miljøet er det viktig å snu den "onde sirkel" med stadig høyere takster og færre passasjerer i kollektivtrafikken.

Vil staten aktivt stimulere til dette, for eksempel ved å garantere eventuelt tap som trafikkselskapene måtte lide i en forsøksperiode med sterkt reduserte takster?"


Les hele debatten