Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): "Den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim 17. - 22. april 1990 (ISFiT 90) med hovedtema "Europa i forandring - hvilken rolle skal studenter og universiteter spille?", har nå mottatt over 2 600 søknader, særlig mange fra Øst-Europa. Festivalen har søkt om økt statlig støtte for å utvide deltaker antallet fra 350 til 500.

Vil utdanningsministeren gi et positivt svar på denne søknaden?"


Les hele debatten