Spørretimespørsmål fra Oddrunn Pettersen (A) til justisministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Oddrunn Pettersen (A)

Spørsmål

Oddrunn Pettersen (A): "Norske og finske myndigheter vedtok i 1983 å innføre et såkalt grense- boerbevis eller grensepass for de som bor nær grensa mellom de to land.

Vil statsråden ta initiativ for å få denne ordningen avskaffet?"


Les hele debatten