Spørretimespørsmål fra Bjørg Eikum Tang (Sp) til justisministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Bjørg Eikum Tang (Sp)

Spørsmål

Bjørg Eikum Tang (Sp): "Gjennom pressa er eg kjend med at Datatilsynet har gitt konsesjon til Kontaktbyrået Norge-Polen i Hyllestad for eit år.

Meiner statsråden at dette kontaktbyrået tilfredsstiller dei krav ein bør stilla for å få slik konsesjon?"


Les hele debatten