Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Ressurssvikt-utvalget fremmet forslag om rente- og avdragsutsettelse i Husbanken som hjelp til de som er ramma av ressurssvikten. Like viktig for denne gruppa er det å beholde båt og bruk mens ressursene bygges opp igjen.

Har fiskeriministeren vurdert rente- og avdragsutsettelse for båt og bruk i Fiskarbanken?"


Les hele debatten