Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Det blir hevda frå fleire hold at den norske fiskeflåten må ned- byggjast. Fiskeriministeren har sjølv sagt at fiskeflåten må reduserast med ca 30 prosent.

Kva initiativ vil fiskeriministeren gjere overfor andre land, som vil kunne gje ein tilsvarande reduksjon på deira fiskeflåte?"


Les hele debatten