Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Datert: 05.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Profesjonsstriden i norsk helsesektor er stor, mange hjelpepleiarar får i dag ikkje arbeid på grunn av denne striden.

Er hjelpepleiarane uønska i norsk helsevesen i sjukehusa og elles i institusjonshelsetenesta, eller treng vi dei og kva meiner statsråden om dette?


Les hele debatten