Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Statens tildelte rammer for driften av arbeidskontorene i Nordland er så små at aktiviteten må legges om og innskrenkes betraktelig. Tiltak som arbeidskontorene har midler til, kan ikke startes opp fordi det ikke finnes personell til å administrere dem.

Hva mener statsråden om denne situasjonen?"


Les hele debatten