Spørretimespørsmål fra Kjell Erfjord (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kjell Erfjord (KrF)

Spørsmål

Kjell Erfjord (KrF): "Arbeidsmarkedstiltakene med et detaljert regelverk blir administrert av fylkesarbeidskontorene. Det synes som om arbeidskontorene har vanskelig for å makte disse oppgavene.

Er statsråden enig i denne vurdering, og kan statsråden tenke seg å forenkle regelverket, og overføre deler av sysselsettingsmidlene til kom- muner og fylkeskommuner som forvaltningsorgan med nærmere kjennskap til lokale forhold?"


Les hele debatten