Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "På grunn av nedskjæringene på stillingsbudsjettet for inneværende år, og fordi regionen for øyeblikket opplever en kraftig økning i antall ny- registrerte arbeidsledige, har Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus nå flere ukers ventetid for å få dagpenger under arbeidsledighet.

Hva vil statsråden gjøre i den forbindelse?"


Les hele debatten