Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til utenriksministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Norsk fiskeripolitikk er sterkt knyttet til internasjonale avtaler blant annet i kvotesammenheng. Norge var en pådriver i arbeidet med en internasjonal havrettskonvensjon. Havrettskonvensjonen av 1982 gir de del- takende nasjoner blant annet visse rettigheter med hensyn til disponering av knappe ressurser innen sine respektive økonomiske soner.

Når vil Norge ratifisere Havrettskonvensjonen av 1982?"


Les hele debatten