Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til finansministeren

Datert: 23.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av finansminister Arne Skauge

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Skattedirektøren har nylig uttalt at det nå i alt utestår omlag 20 milliarder kroner i ikke betalte skatter og avgifter.

Hvilke tiltak vil Finansdepartementet sette i verk for å få inndrevet disse store utestående fordringer?"


Les hele debatten