Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av finansminister Arne Skauge

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Til tross for rekordhøye tap i 1989, viser driftsresultatet for spare- bankene for 1989 et samlet overskudd på 800 mill. kroner. Årsaken er at bankene har beholdt en høy rentemargin overfor publikum til tross for store rasjonaliseringsgevinster.

Vil finansministeren vurdere å innføre maksimale rentemarginer for å forhindre at lånekundene ensidig må betale for bankenes tap?"


Les hele debatten