Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til næringsministeren

Datert: 24.01.1990
Fremsatt av: Lisbeth Holand (SV)
Besvart: 31.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Stadig vekk avsløres kritikkverdige forhold når det gjelder lagring og behandling av spesialavfall.

Vil næringsministeren ta initiativ til at tilstrekkelig lagerkapasitet opprettes og bidrar til de nødvendige avklaringer med hensyn til eier- struktur og teknologivalg slik at behandlingsopplegget for spesialavfall kan være i drift som forutsatt i 1992?" (Tatt opp av Lisbeth Holand)


Les hele debatten