Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Medfører det riktighet at norsktalende skolebarn i 4. klasse i Tana kommune får 3 uketimer mindre undervisning enn klassekameratene med annet morsmål, jfr. oppslag i VG 5. mars 1997, og hvordan vil i så fall statsråden gripe inn for å endre dette forholdet?


Les hele debatten