Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "En er klar over at det arbeides for fullt med å få OL-garantisaker fram for Stortinget. Tiden begynner å bli knapp i forhold til byggeperioden.

Kan statsråden utvirke at prosjektering og anbudsdokumenter kan ut- arbeides parallelt med saksbehandlingen i Regjering og Storting, der dette er mulig, for at ikke byggestart skal forsinkes unødig?"


Les hele debatten