Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 23.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Debatten om reklamefinansiering av en TV 2-kanal har hittil i liten grad dreiet seg om de negative sider ved denne økning i kjøpspåvirkning mot forbrukerne. Markedsføringsloven bør nå bygges ut med særskilte regler for fjernsynsreklamen.

Vil statsråden ta initiativ til at tilsynet med fjernsynsreklamen blir samordnet med tilsynet om annen reklame for å unngå overlapping og sprik og også dermed sikre forbrukernes interesser?"


Les hele debatten